Format dd/mm/yyyy
Defnyddiwch gyfeiriad e-bost personol gan fod cyfathrebiadau i gyfeiriadau e-bost ysgol yn aml yn cael eu rhwystro. Use a personal email address as communications to school email addresses are often blocked